PROFESJONALNE USŁUGI KSIĘGOWE DLA TWOJEJ FIRMY

 • KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 • RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
 • PŁACE
dowiedz się więcej

Oferta

I. KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w księdze przychodów i rozchodów w wersji elektronicznej jak i papierowej
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczanie amortyzacji
 • Ewidencja wyposażenia
 • Ewidencja przebiegu pojazdów
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • Obliczanie podatku dochodowego (PIT-5, PIT-5L)
 • Prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji (VAT, VAT-UE)
 • Przekazywanie Zlecającemu wyliczonych należności na rzecz Urzędu Skarbowego drogą e-mailową, sms-ową lub inną formą wybraną przez klienta
 • Sporządzanie informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej PIT-B
II. RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego i podatku VAT
 • Przygotowywanie niezbędnych deklaracji rozliczeniowych dla potrzeb podatku dochodowego i podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Ewidencja wyposażenia
III. PŁACE
 • Sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilno - prawnych
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
 • Prowadzenie dokumentacji zasiłkowej
 • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS niezbędnych dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych
 • Przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne
 • Sporządzanie deklaracji PFRON
 • Sporządzanie deklaracji rocznych PIT11 lub PIT 8b
IV. POZOSTAŁE USŁUGI
 • Aktualizacja wpisu do EDG, REGON
 • Aktualizacja dokumentów zgłoszeniowych w ZUS-ie
 • Składanie wniosków o wydanie opinii o niezaleganiu do ZUS lub Urzędu Skarbowego
 • Pomoc w założeniu nowej firmy
 • Przygotowanie dokumentów i rejestracja firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Skarbowym oraz Urzędzie Statystycznym
 • Opracowywanie Regulaminów Pracy, Wynagrodzeń, Zarządu, Rady Nadzorczej
 • Sporządzenie rozliczeń rocznych

W przypadku podpisania stałej umowy z Biurem oferujemy:
 • Reprezentację Klienta przed Urzędem Skarbowym
 • Przechowywanie dokumentacji księgowej i dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą rzez okres danego roku obrachunkowego
 • W razie kontroli skarbowej podmiotu obsługiwanego przez nasze biuro, reprezentujemy Klienta przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych